Vragen over bordspellen, uw bestelling of over SpellenWizard.nl? Wij horen het graag.

artikelcontact.jpg 

Contact en Service

 
  
Bedrijfsgegevens:
Bedrijfsnaam:M3-Shops

Website:

www.spellenwizard.nl
Email:info@spellenwizard.nl
Tel:06-23543490
KVK Nummer34349833 Amsterdam
BTW NummerNL821027141B01
  
Bankgegevens:
Rabobank:15.80.67.134
T.n.v.M3-Shops
IBANNL08RABO0158067134
BICRABONL2U
  

 

Retouradres

Adres:

 

Postcode: 
Plaats: 

 

Vernieuwen
Algemene voorwaarden SpellenWizard.nl

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de SpellenWizard.nl en de koper.
1.2 Door het gebruik van de internetsite van SpellenWizard.nl en /of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.3 SpellenWizard.nl houdt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan de wettelijke normen van Nederland

2. Prijzen
2.1 Alle prijzen uitgedrukt in Euro’s zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. SpellenWizard.nl kan deze altijd en naar eigen inzicht aanpassen.

3. Verzending en verzendkosten
3.1 Pakketpost of brievenbuspost wordt bezorgd door TNT Post
3.2 De verzendkosten zijn variabel afhankelijk van het gewicht en formaat. Deze kosten worden automatisch opgeteld bij het orderbedrag.
3.3 Bij bestellingen vanaf € 75,00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

4. Betaling
4.1 Bestellingen op SpellenWizard.nl kunnen op de volgende manieren worden betaald:
• Vooruitbetaling door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op Rabo rekening 15.80.67.134 t.n.v. M3-Shops
• Directe online betaling via iDeal (geen meerkosten)
• Betaling onder rembours (€ 15,00 meerkosten)

4.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.3 Wanneer uw betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum is ontvangen heeft SpellenWizard.nl het recht de koopovereenkomst te annuleren.

5. Afzetgebied
5.1 Op dit moment worden alleen goederen geleverd aan klanten binnen Nederland. Bestellingen kunnen niet vanuit andere landen dan Nederland worden geplaatst.

6. Levering en Levertijd
6.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. SpellenWizard.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 2 tot 5 werkdagen af te leveren na ontvangst van de betaling.
6.2 Genoemde levertijd in artikel 6.1 geldt slechts als indicatie, hieruit kunnen geen rechten worden onttrokken.
6.3 De maximale levertijd bedraagt 21 dagen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn dan stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen gecrediteerd.
6.4 Leveringen kunnen uitsluitend plaats vinden op een postadres in Nederland.
6.5 Indien een product niet meer leverbaar is bij onze importeurs/leveranciers, wordt het betaalde bedrag binnen 14 dagen gecrediteerd.
6.6 SpellenWizard.nl is niet verantwoordelijk voor fouten als gevolg van onjuiste gegevens die door klanten worden verstrekt. Eventuele extra kosten die hierdoor gemaakt moeten worden zullen aan de klant worden doorbelast.

7. Garantie
7.1 SpellenWizard.nl garandeert dat de goederen bij verzending aan de afgesproken kwaliteit voldoen.
7.2 Mocht bij vergissing een onjuist artikel worden verzonden, dan kan dit kosteloos worden geretourneerd.
7.3 Alle bordspellen en accessoires zijn in nieuwe staat, tenzij anders vermeld.
7.4 De factuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

8. Ruilen en retourneren
8.1 Producten, die u via SpellenWizard.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt, onbeschadigd, ongeopend en in de originele verpakking (ingeseald) verkeert. Hiertoe dient u eerst contact op te nemen met SpellenWizard.nl d.m.v. een e-mail naar info@SpellenWizard.nl. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.
8.2 De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken binnen 5 werkdagen te melden aan SpellenWizard.nl
8.3 Wanneer u een beschadigd product heeft ontvangen, wordt deze door SpellenWizard.nl kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen 10 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met SpellenWizard.nl d.m.v. een e-mail naar info@SpellenWizard.nl.
8.4 Geretourneerde artikelen uit artikel 8.1 worden uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst gecrediteerd.

9. Aansprakelijkheid
9.1 SpellenWizard.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door gebruik van verkochte spellen of andere objecten.
9.2 De aansprakelijkheid van SpellenWizard.nl blijf te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat SpellenWizard.nl de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

10. Overmacht
10.1 In geval van overmacht is SpellenWizard.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2009 - 2022 SpellenWizard.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel